PDC yn cynnig ysgoloriaethau £1,000 i fyfyrwyr Cymraeg

University of South Wales, Treforest Campus

Cynigir ysgoloriaethau gwerth £1000 i dri myfyriwr israddedig a fydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn cynnig cyllid i fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sy’n dechrau ar eu gradd ym mis Medi eleni.

Rhaid astudio o leiaf traean o’r cwrs – 40 credyd – yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn gyntaf i fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth.

Mae’r cyrsiau sy’n rhan o’r cynllun yn cynnwys Rheoli Busnes, Rheoli Adnoddau Dynol, Marchnata, Rheoli Digwyddiadau, Theatr a Drama, Astudiaethau Cynradd gyda SAC, Gwyddorau’r Heddlu, Rheoli Prosiect Adeiladwaith, neu Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol.

Dywedodd Dr Gwawr Jones, Pennaeth y Gymraeg yn y Brifysgol: ‘Mae PDC yn awyddus i annog ceisiadau gan amrywiaeth helaeth o fyfyrwyr israddedig a denu’r myfyrwyr gorau.

“Rydym eisiau rhoi cyfle i’r rheini sy’n dymuno astudio yn Gymraeg ffynnu mewn nifer o feysydd.

“Bydd yr ysgoloriaethau hyn yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ymgymryd â’u hastudiaethau yn Gymraeg, a rhoi’r hyder iddynt weithio’n ddwyieithog yn eu gyrfaoedd ar ôl iddynt adael PDC.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ysgoloriaeth gwblhau’r ffurflen gais sydd ar gael yma https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cyfleoedd-cymraeg/ysgoloriaethau-cyfrwng-cymraeg/ a’i dychwelyd erbyn dydd Iau, Awst 23. Cysylltwch â cymraeg@decymru.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.