Arian i Astudio

Ymgeiswch am ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg
Mared Theatr a Drama

Chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi ac eisiau astudio yn Gymraeg?

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig tair ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd (hy, traen) o gwrs cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg o Fedi 2018.

Cewch fwy o wybodaeth sy'n cynnwys ffurflen gais, rhestr cyrsiau cymwys a thelerau ac amodau'r Ysgoloriaeth yma.

Felly, ewch amdani!