Ffair Wybodaeth mis Ebrill

Dewch i astudio yn PDC yn 2018
New atrium building

Os hoffech chi ddechrau astudio ym Mhrifysgol De Cymru ym Medi 2018, dewch i ymweld â ni  ar Ddydd Mercher 18 Ebrill.

Os oes diddordeb gennych mewn cwrs is-raddedig neu ôl-raddedig, astudio rhan neu llawn amser, bydd yn Ffair Wybodaeth yn rhoi i chi fanylion ymgeisio, gwybodaeth bellach am y cwrs, a chewch gynghorion cyllid a chymorth ariannol.

Byddwch yn cwrdd â'r staff fydd yn eich dysgu a bydd cyfle i siarad â myfyrwyr presennol am eu bywyd yma. Hefyd, bydd cyfle i fynd ar daith o amgylch y campws a'r llety myfyrwyr. 

Neilltuwch eich lle heddi.