Ymweld â Ni

Mae Diwrnodau Agored yn ffordd wych o gael mwy o wybodaeth am y Brifysgol
Open Day students with sunglasses

Y ffordd orau o ddarganfod a yw prifysgol yn iawn i chi yw mynd i Ddiwrnod Agored. Gallwch archwilio'r campws, cwrdd â'r bobl fydd yn eich dysgu a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol am sut le ydy hi.

Os oes diddordeb gennych mewn cwrs is-raddedig neu ôl-raddedig, astudio rhan neu llawn amser, bydd digwyddiad agored yn rhoi i chi fanylion ymgeisio, gwybodaeth bellach am y cwrs, a chewch gynghorion cyllid a chymorth ariannol.

Byddwch yn cwrdd â'r staff fydd yn eich dysgu a bydd cyfle i siarad â myfyrwyr presennol am eu bywyd yma. Hefyd, bydd cyfle i fynd ar daith o amgylch y campws a'r llety myfyrwyr. 

Neilltuwch eich lle heddi.

Digwyddiadau nesa':

Diwrnod Agored Clirio - Dydd Sadwrn 18 Awst - mae'r digwyddiad hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio cwrs israddedig yn 2018.

Noson Agored Ôl-raddedig - Nos Fercher 5 Medi

Diwrnod Agored Israddedig - Dydd Sadwrn 6 Hydref