Ymweld â Ni

Dydd Mercher 3 Ebrill
Open Day students with sunglasses

Ffair Wybodaeth

Dydd Mercher 3 Ebrill

 

Noson Agored Ôlraddedig

Nos Fercher 23 Ionawr 2019

 

Y ffordd orau o ddarganfod a yw prifysgol yn iawn i chi yw mynd i Ddiwrnod Agored. Gallwch archwilio'r campws, cwrdd â'r bobl fydd yn eich dysgu a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol am sut le ydy hi.

Os oes diddordeb gennych mewn cwrs is-raddedig neu ôl-raddedig, astudio rhan neu llawn amser, bydd digwyddiad agored yn rhoi i chi fanylion ymgeisio, gwybodaeth bellach am y cwrs, a chewch gynghorion cyllid a chymorth ariannol.

Byddwch yn cwrdd â'r staff fydd yn eich dysgu a bydd cyfle i siarad â myfyrwyr presennol am eu bywyd yma. Hefyd, bydd cyfle i fynd ar daith o amgylch y campws a'r llety myfyrwyr. 

 

Neilltuwch eich lle heddi.