Graddio 2018

Llongyfarchiadau enfawr i raddedigion Dosbarth 2018! Rydym yn mor falch ohonoch chi gyd. Diolch i Beti George am y geiriau o gymorth