Ymunwch â ni ym mis Medi

Dod o hyd i gwrs - mae dy le yn aros amdanat!
USW Colours

Ffoniwch ni ar ein llinell Glirio ar 03455 76 06 06

Gwasanaeth sy’n gallu helpu pobl heb le mewn Prifysgol i ddod o hyd i le gwag addas ar gwrs addysg uwch ydy Clirio. Cewch fwy o wybodaeth am y Broses Glirio yma.

Eich cam cyntaf fydd penderfynu ar y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo. Gallwch chwilio am gwrs penodol neu edrych trwy’r gwahanol feysydd pynciau sydd ar gael ar ein tudalen cyrsiau Clirio

 

Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016).

Ymunwch â ni  ym mis Medi, mae dy le yn aros amdanat!