Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018

Atrium Cardiff Campus

Adolygiad annibynnol ydy’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) lle mae myfyrwyr israddedig sydd yn eu blwyddyn olaf yn nodi cyfradd eu boddhad yn y brifysgol.

Eleni mae Prifysgol De Cymru wedi gweld cynnydd mewn boddhad cyffredinol, ac mae’r cyrsiau canlynol wedi derbyn cyfraddau boddhad rhwng 95% a 100%:

 

BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu – 100%

BA (Anrh) Cyfrifeg Fforensig – 100%

BA (Anrh) Cyfarthrebu Graffeg – 100%

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol – 100%

BA (Anrh) Newyddiaduraeth – 100%

BM (Anrh) Bydwreigiaeth – 100%

BSc (Anrh) Fforensig Cyfrifiadurol – 100%

BSc (Anrh) Bioleg Ddynol – 100%

BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol -100%

BSc (Anrh) Dylunio a Technoleg Goleuo – 100%

LLB (Anrh) Y Gyfraith – 100%

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid – 97%

BA (Anrh) Animeiddio Cyfrifiadurol – 96%

BA (Anrh) Dylunio Mewnol – 95%

BSc (Anrh) Seicoleg – 95%

LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol – 95%