Rhyddha Dy Liwiau

Stori Lauren

Mae Lauren ar fin dechrau ei trydedd flwyddyn yn astudio Marchnata ym Mhrifysgol De Cymru. Ymunwch â ni ym mis medi, mae dy le yn aros amdanat!