Cychwyn Arni

Sefydliad a Chofrestru
Newport Freshers Getting Started

Cychwyn Arni


Llongyfarchiadau ar gael eich derbyn i astudio ym Mhrifysgol De Cymru!


Rydym yma i'ch helpu. Unwaith mae eich lle i astudio wedi’i chadarnhau, ymunwch a ni ar ein gwefan ‘Cychwyn Arni’
Mae’r tudalen hon yn cynnwys popeth rydych chi angen ei wybod am ddechrau astudio a byw fel myfyriwr newydd yn PDC.
Gallwch gofrestru ar-lein, gweler eich amserlen a dod o hyd i wybodaeth am lety.