Rebecca Wilson - Gynghorydd Anabledd.

Becky Wilson - Disability Adviser

Mae Rebecca Wilson yn Gynghorydd Anabledd.

 

"Mae gan fy mab ddiagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth ac rwy'n gwybod pa mor anodd yw hi i weithredu cymorth a chyllid trwy'r ysgol a'r coleg, ond ar lefel Addysg Uwch rydym yn ymdrechu i’wwneud yn broses fwy syml ac rydyn ni yma i gefnogi chi bob cam o'r ffordd.

 

"Rhan fawr o'm swydd yw helpu myfyrwyr i gael gafael ar yr holl gymorth sydd ar gael wrth iddynt astudio.

 

"Rydw i wedi gweithio yn y maes cymorth anabledd mewn Addysg Uwch am 12 mlynedd ac mae'n fraint lwyr i weithio mor agos â chymaint o unigolion gwych a’u gweld yn cerdded ar draws y llwyfan graddio yn eu cap a'u gŵn.