Profion Addysg Gynradd

Gwybodaeth hanfodol am y profion ar-lein

Student_and_Laptop_11201.jpg

Fel rhan o'r cyfweliad, byddwch yn cael 30 munud i gymryd prawf rhifedd ar-lein a 30 munud i gymryd prawf llythrennedd ar-lein.

Mae'r profion yn canolbwyntio ar y rhifedd a'r llythrennedd swyddogaethol sydd eu hangen ar athrawon yn eu rôl broffesiynol.


Llawrlwythwch sampl o brawf llythrennedd yma

Llawrlwythwch sampl o brawf rhifedd yma