Y pump peth gorau i'w gwneud ar Ddiwrnod Agored Prifysgol De Cymru

Courtney Childs

Mae Courtney Childs yn Llysgennad Myfyrwyr ac yn astudio BSc Heddlua Proffesiynol yma yn Brifysgol De Cymru. Yma, mae hi'n rhannu eu cyngor ar gyfer gwneud y gorau o'ch amser wrth ymweld â Diwrnod Agored.

 

1.    Gofynnwch gwestiynau i'r llysgenhadon myfyrwyr

 Mae’n debygol bydd gennych chi lawer o gwestiynau i ofyn yn ystod y diwrnod agored.  Bydd rhai Cwestiynau yn cael eu cyfeirio at staff, tra bydd eraill yn fwy addas ar gyfer y llysgenhadon, fel fi. Gallwn ateb unrhyw gwestiwn o: Ydy'r cwrs yn dda? Ble mae'r lleoedd gorau i fynd ar noson allan? Beth allai wneud yn fy amser hamdden? Felly, manteisiwch i'r eithaf ar y cyfle sydd gennych i ymgysylltu â myfyrwyr go iawn.

 

2.    Ewch ar daith o amgylch y campws a'r llety

 Er mai'ch astudiaethau yw'r prif ffactor i'w hystyried wrth ddewis prifysgol, mae yna bethau eraill i ystyried fel lleoliad, llety, y llyfrgell, cyfleusterau chwaraeon, allfeydd arlwyo ac undeb y myfyrwyr. Dyna pam ei bod yn ddefnyddiol mynd ar daith campws a llety wrth fynychu'r diwrnod agored. Mae'r teithiau'n cael eu harwain gan lysgenhadon. Felly, byddant yn dod â'r cyfleusterau'n fyw, trwy eu straeon eu hunain.

 

3.    Mynychu sgwrs bywyd myfyriwr

 Os ydych chi am ddarganfod beth mae bywyd brifysgol fel mewn gwirionedd, mae'n hanfodol mynychu'r sgwrs hon! Byddwch chi'n clywed straeon go iawn am fywyd myfyrwyr, a bydd cyfle i chi gael awgrymiadau fel sut i gyllidebu, y lleoedd gorau i ymweld o amgylch y campws, a sut i wneud ffrindiau. Bydd y sesiwn yn eich helpu i drosglwyddo'n esmwyth i fywyd fel myfyriwr PDC.

 

4. Gweld ein cyfleusterau addysgu

Gallwch wella'ch dysgu trwy wneud y gorau o'r cyfleusterau sydd ar gael yn PDC. Mae llawer o gyrsiau'r Brifysgol yn cynnig offer o'r radd flaenaf, gallwch ymweld â nhw ar y diwrnod agored. Er enghraifft, mae gan awyrofod awyrennau ar y campws, mae gan yr heddlu ystafell hydra minerva, mae gan ffasiwn stiwdios dylunio, ac mae gan y gyfraith ystafell llys ffug.

 

5.Cyflwynwch eich hun i'r staff addysgu

 Mae'r staff addysgu yn awyddus i ddod i adnabod myfyrwyr, hyd yn oed cyn iddynt gofrestru'n swyddogol. Trwy gyflwyno'ch hun, byddwch chi'n sefyll allan o bobl eraill sy'n gwneud cais i'r un cwrs. Pan fydd y tîm addysgu yn darllen trwy eich datganiad personol, ar eich cais UCAS, byddant eisoes yn gyfarwydd â phwy ydych chi, a fydd yn helpu i ffurfio perthynas waith da gyda nhw yn gynnar.