Myfyriwr PDC yn parhau i ddysgu Saesneg i Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ystod yr achos Coronafeirws.

mel-2.jpg

Mae Mel Clinton wedi dilyn ôl troed llawer o fyfyrwyr PDC trwy wirfoddoli i ddysgu Saesneg i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

Am dros flwyddyn, mae Mel wedi gwirfoddoli i ddysgu'r rhai sydd wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiweddar. Yn ystod yr achos Coronafeirws mae Mel, ynghyd ag athrawon gwirfoddol eraill o PDC wedi symud i addysgu ar-lein. Meddai Mel, “Mae'n wych ein bod wedi gallu cadw mewn cysylltiad â'n myfyrwyr yn ystod y cyfnod cloi trwy grŵp WhatsApp a chyfarfodydd wythnosol ar Zoom”.

Mae'r sesiynau ar-lein hyn yn cynnig cyswllt rheolaidd i Ffoaduriaid a cheiswyr lloches na fyddai wedi cael llawer o gyswllt â'r byd tu allan fel arall. “Er mai prif bwrpas y grŵp yw caniatáu i fyfyrwyr barhau i ddysgu Saesneg, mae hefyd yn helpu i ddarparu rhyw fath o strwythur i'r wythnos ac yn galluogi myfyrwyr i gysylltu â'i gilydd."

Dywedodd Dr.Mike Chick, Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC “Mae Mel yn haeddu canmoliaeth enfawr. Mae hi wedi gwneud hyn i gyd wrth fod yn fam ac astudio llawn amser ar gyfer gradd yn y Gyfraith ”

Fel llawer ohonom, mae Mel wedi gorfod rheoli llawer o wahanol bethau yn ystod y cyfnod cloi, "Rwy'n credu mai'r peth pwysicaf yw bod yn garedig i chi'ch hun. Gall jyglo gofal plant a gwaith prifysgol fod yn frwydr enfawr ond bydd hyd yn oed yn anoddach os nad ydych chi’n gofalu amdanoch chi'ch hun hefyd."