Sut i ymdopi yn ystod y cyfnod cloi.

Megan Ware - Learning Disabilities.jpg

Wnaeth Megan Ware, myfyriwr nyrsio anableddau dysgu, ymuno â'r cwrs yn dilyn gyrfa mewn therapi cerdd er mwyn ennill y sgiliau sy'n ofynnol i weithio mewn proffesiwn sy'n gofalu am bobl. Yma mae hi’n rhannu ei chyngor ar gyfer ymdopi yn ystod y cyfnod cloi.

“Mae gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu grymuso a’u cefnogi, yn rhywbeth rwy’n teimlo’n falch ac yn freintiedig i’w wneud. Dyma fy awgrymiadau i bobol ac anableddau dysgu:

1. Mwynhewch fywyd, hyd yn oed os na allwch fynd allan yn yr awyr agored i weld anwyliaid. Sicrhewch fod gennych gynllun ar waith i sicrhau eich bod yn ymgymryd â gweithgareddau ystyrlon.

2. Dysgu sgil newydd! Am amser gwych i wneud hyn, beth bynnag a ddewiswch.

3. Cadwch mewn cysylltiad â'r bobl na allwch eu gweld. Ffoniwch nhw, cysyllta ar Skype neu Zoom, danfonwch neges ar Facebook! Er efallai na fyddwch chi'n gallu gweld eich anwyliaid yn bersonol, gallwch chi fod yn rhan o gymuned o hyd, a siarad â nhw gan ddefnyddio technoleg!

Yn bersonol, y peth anoddaf yn ystod y cyfnod cloi yw methu gweld fy nheulu a ffrindiau, wyneb yn wyneb. Rwy'n berson cymdeithasol iawn sy'n mwynhau cadw'n brysur gyda'r nos, mynd i'r côr, mynd am goffi neu fwyd gyda fy ffrindiau a mynd â fy neiniau a theidiau i ginio. Dwi hefyd yn Gristion, felly mae peidio â mynd i'r capel bob dydd Sul wedi bod yn rhyfedd. Rydw i wir yn gweld eisiau fy nheulu eglwysig, er ein bod wedi cadw mewn cysylltiad.

Rwyf wedi cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, dros y ffôn ac ar-lein. Rwyf hefyd wedi mynd am dro yn rheolaidd gyda'r teulu rwy'n byw gyda nhw, i ymlacio, ac rwy'n cynnal sesiwn Pilates ar-lein bob nos. Mae cael y drefn hon wedi bod yn wych, ac rwy'n ddiolchgar am dechnoleg.

Mae’r rhain yn amseroedd digynsail, felly fy neges i fyfyrwyr, sy’n ddechrau ym mis Medi, yw cofio bod pawb ‘yn yr un cwch’. O ran diweddariadau a chynlluniau wrth symud ymlaen, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Heb os, bydd yna adegau o bryder, ond mae staff y Brifysgol yn hollol fab ac mor gefnogol.”