Glaniodd Kitty Tindall, myfyrwraig Hyrwyddo Ffasiwn, clawr y Guardian Weekend am ei gwaith, ‘Make it Safe’

Kitty Tindall - Fashion Promotion.jpg

Glaniodd Kitty Tindall, myfyrwraig Hyrwyddo Ffasiwn, clawr y Guardian Weekend am ei gwaith, ‘Make it Safe’. Cafodd ei hysbrydoli i gynhyrchu'r darn gan y newyddion a’r diffyg PPE a dillad amddiffynnol. Yma, mae Kitty yn siarad am sut roedd glanio’r clawr blaen yn teimlo:

"Roeddwn yn gyffrous i lanio clawr y Guardian Weekend. Roedd yn rhyfedd achos fe wnes i gais, wedyn enillais, a hynny i god o gysur fy ystafell wely! Roedd yn anhygoel gan fy mod wedi gallu gwneud clawr darlunio ffasiwn. Roedd yn hwyl i greu ac fe’m galluogwyd i gynhyrchu darn o waith sy'n ymwneud â fy niddordebau mewn ffasiwn a fy ngyrfa yn y dyfodol.

Creais y dyluniad yn ddigidol ac mae'n hynod finimalaidd. Mae fy ngwaith celf fel arfer yn cynnwys haen ar ôl haen o wahanol ddeunyddiau celf, ond lluniad un llinell syml yw hon. Fe wnaeth y newid yn y gymdeithas fy ysbrydoli i greu mwgwd, gyda’r dywediad ‘make it fashion’. Croesais allan y gair ‘fashion’ a newid i ddweud ‘safe’. Fel darlunydd ffasiwn, rwy’n dwli ar ddarlunio sefyllfaoedd o fywyd go iawn a phobol syn defnyddio mynegiant creadigol i wneud sylwadau ar gymdeithas. Roeddwn i eisiau pwysleisio mai diogelwch yw’r unig beth sy’n bwysig ar hyn o bryd.

Gyda phopeth  sydd yn digwydd gyda'r pandemig, nid oedd nid oedd gennyf fy neunyddiau celf arferol adref gyda mi, ac ni allwn eu harchebu mewn pryd. Symudais yn ôl adref o’r Brifysgol gyda fy rhieni a thri o fy mrodyr a chwiorydd, yn ystod COVID-19. Felly, nid oedd gennyf unrhyw le i wneud y gwaith y byddwn i'n ei wneud fel arfer - yn llythrennol! Felly, roedd yn rhaid i mi ei gadw'n gyflym i'w gyflawni! Roeddwn i wrth fy modd â'r dull a gymerais oherwydd roedd yn rhaid imi ail-feddwl fy steil artistig arferol. Rwy'n credu bod fy ngwaith yn adlewyrchu'r amseroedd rydyn ni ynddynt, yn gorfod tynnu popeth i ffwrdd a mynd yn ôl at y pethau sylfaenol.

Daeth y syniad ar gyfer fy ngwaith o wylio'r diweddariadau newyddion am y 1000fed tro, gyda’r prif bennawd yn sôn am ddiffyg PPE a dillad amddiffynnol dro ar ôl dro. Stori arall ar y pryd oedd bod sawl tŷ ffasiwn fel Kerring, Chanel, Mulberry, ac roedd Lucy ac Yak wedi dechrau gwneud PPE ar gyfer staff ysbytai a gweithwyr allweddol eraill. Gwawriodd arna i gyda’r cyflyrau newidiol ym mhob diwydiant, gan gynnwys y diwydiant ffasiwn, fod blaenoriaethau wedi newid. Nid gwneud eitemau ffasiwn sy’n edrych yn dda neu sy’n dal sylw pobol yw hi mwyach. Beth sy’n ymarferol ac yn ddiogel yw hi nawr, yn ystod Covid 19.

Nid hwn oedd fy steil arferol o arlunio felly, mae'n braf gwybod fy mod i'n gallu gwneud arddulliau artistig eraill wrth gael fy herio, ac maen nhw'n cael derbyniad da hefyd. Rwyf wedi gweld bod y cloi i lawr yn ofod gwych i ysbrydoli ac arbrofi gyda syniadau a chreu pethau newydd."