10 peth nad oeddech chi’n gwybod am yrfa mewn nyrsio

Maria Parry.jpg

I ddathlu Blwyddyn y Nyrs, gofynnon ni i'n staff nyrsio rannu’r pethau nad ydych chi fel arfer yn gwybod cyn dechrau eich gyrfa yn y maes nyrsio. Dyma 10 peth y gwnaethon ni eu darganfod:

  1. Pan fyddwch chi yn cael diwrnod gwael, ac mae'n ymddangos bod popeth yn mynd o'i le, bydd y nyrs rydych chi'n gweithio gydag yn rhoi cwtsh i chi. Mae gwybod bod rhywun yno i chi yn gwneud byd o wahaniaeth.
  2. Gallwch gofio pobl a theuluoedd 40 mlynedd ar ôl i chi gofalu amdanyn nhw, oherwydd bod y berthynas mor ystyrlon.
  3. Gallwch chi fwyta'ch cinio mewn pum munud. Gallwch hefyd fynd trwy'r holl shifft heb sylweddoli nad ydych chi wedi bod i'r ty bach, dim ots faint o weithiau rydych chi wedi mynd â'ch cleifion i'r ty bach.
  4. Pa mor gyflym mae’r proffesiwn yn datblygu. Ugain mlynedd yn ôl, breuddwyd oedd ymarfer uwch. Nawr, mae nyrsys sydd â sgiliau ychwanegol yn gweld ac yn trin eu hachosion eu hunain, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd.
  5. Faint mae'ch traed yn brifo ar ôl shifft deuddeg awr a hanner
  6. Gall nyrsio fynd â chi ledled y byd lle gallwch chi brofi gweithio mewn nifer fawr o ddiwylliannau gwahanol.
  7. Gallwch chi ddechrau eich gyrfa nyrsio yn ifanc a pheidio â hyd yn oed ystyried, neu ddeall ar y pryd, yr effaith y bydd cydweithwyr, cleifion a'u perthnasau, yn ei chael arnoch chi.
  8. Fel nyrs anabledd dysgu, gallwch weithio gyda chleifion o bob oedran, gallwch chi weithio gyda phlant ac oedolion ag anableddau dysgu
  9. Mae nyrsio yn darparu cyfleoedd gyrfa anhygoel, o fewn amrywiaeth o arbenigeddau, a lleoliadau gwaith ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.
  10. Mae'r rôl yn eich gorfodi i wthio'ch hun i'ch ffiniau a thu hwnt, sy'n gallu eich helpu i ymdopi â'r ansicrwydd yn eich bywyd eich hun.