5 peth na fyddwch yn gwybod am yrfa mewn bydwreigiaeth

Midwife Student

Fel rhan o Flwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig, gwnaethom ofyn i'n staff bydwreigiaeth yn USW rannu rhai o'u hoff bethau am fod yn fydwraig:

Bydwraig yw'r person cyntaf sydd erioed yn eich cyffwrdd

Teimlo'n falch mai ni fel bydwraig yw'r gweithiwr proffesiynol uchaf a medrus sy'n mynychu dros 75% o enedigaethau

Mae bod yn rhan o'r foment hudolus mae cwpl yn dod yn deulu - dwi'n dal i grio ar bob genedigaeth!

Y gwahaniaeth rydych chi'n ei wneud ar shifft nos trwy fod yno i fenyw a'i babi am 2.30 y bore a dim ond gwrando ar stori ei genedigaeth

Y te a'r tost a wnewch ar ôl i fabi gael ei eni bydd y te a'r tost mwyaf croesawgar a blasus a gafodd y fenyw honno erioed

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn bydwreigiaeth?

Neilltuwch eich lle ar diwrnod agored ar-lein heddiw.