Bydd Ethan yn cadw cyfraith a threfn fel Cwnstabl yr Heddlu Metropolitanaidd

Ethan Davies - Police Sciences student

Mae Ethan Davies wedi bachu ei swydd ddelfrydol yn yr Heddlu Metropolitanaidd.

Yma, mae Ethan, sydd wedi graddio â gradd BSc (Anrh) Gwyddorau'r Heddlu, yn sôn am ei rôl newydd a sut deimlad ydyw i fod wedi cwblhau ei gwrs.

“Dw i wedi bachu swydd fy mreuddwydion, yn fy marn i, fel Cwnstabl yr Heddlu (PC), 'bobby on the beat' a hynny ym mhrifddinas y Deyrnas Unedig. Mae'r rôl yn ymwneud â diogelu a chynnal cyfraith a threfn yng nghymunedau Llundain. Bob dydd bydd rhywbeth newydd i ymateb iddo. Bydda i'n gweithio'n galed i basio fy hyfforddiant sylfaen sy'n 13 wythnos o hyd. Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at roi'r wisg ar waith a mynd allan ar batrôl, gwneud gwahaniaeth, gyda fy nhîm.

Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cwblhau fy ngradd Gwyddorau'r Heddlu. Yn enwedig yn ystod amgylchiadau annisgwyl COVID-19 a'r effeithiau corfforol/meddyliol mae wedi ei gael ar gymdeithas. Rwy'n hynod falch ohonof fy hun am sicrhau'r swydd rwyf wedi'i dymuno cyhyd.

Dros dair blynedd, rwyf wedi profi llawer iawn o bwysau a heriau. Yr her fwyaf oedd dal dwy swydd wrth astudio a gwirfoddoli fel Swyddog Gwirfoddol. Roedd hi'n anodd deffro am 4am, gweithio rhwng 5am a 9am yn Lidl, yna mynd yn syth i ddarlithoedd ac yna cwblhau aseiniadau. Y peth gorau a oedd gen i oedd fy mod yn benderfynol ac yn gweithio’n galed i gyrraedd y llinell derfyn.

Fy nghyngor i fyfyrwyr Plismona yw rhoi gwaith caled ac ymdrech i mewn i'ch aseiniadau a'r MCQ. Bydd yn helpu i'ch llywio tuag at eich nod ar gyfer y dyfodol a'r swyddi yr ydych yn dymuno eu cael ar ôl y brifysgol.”