Mae Aston yn rhannu sut mae wedi gofalu am ei iechyd meddwl yn ystod y pandemig

Aston Nicholls - Adult Nursing.jpg

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae Aston Nicholls, myfyriwr Nyrsio Oedolion, yn rhannu sut mae wedi gofalu am ei iechyd meddwl, yn ystod y pandemig:
 
“Rydw i wedi sicrhau fy mod i'n treulio fy amser sbâr yn gwneud rhywbeth sydd naill ai'n gynhyrchiol neu'n gwneud i mi deimlo'n dda! 
 
Mae pob myfyriwr nyrsio yn gwybod bod yr oriau gwaith yn hir, yn ogystal ag amser astudio ychwanegol, mae yna  demtasiwn i gael diwrnodau diog, yn enwedig wrth ystyried y cyfyngau presennol.  
 
Fodd bynnag, trwy ddal i fyny gyda ffrindiau ar-lein, darllen pennod o lyfr, defnyddio fy hoff gynhyrchion gofal croen, neu wneud rhywfaint o waith creadigol; Rwy’n gallu cymryd rhywfaint o amser i fi fy hun ac atgoffa fy hun fy mod i’n bwysig, a fy mod yn caru fy hun. 
 
Rwyf hefyd wedi ceisio cadw at batrwm cysgu i sicrhau mae gen i ddigon o egni i oresgyn yr heriau beunyddiol ychwanegol a ddaw tra ar fy lleoliad gwaith nyrsio."