Stori Gariad PDC

Imogen Chalk.jpg

Dydd Sant Ffolant Ddiwethaf, rhannom stori gariad PDC gyda chi.

Gwnaeth Imogen ac Edward cwrdd drwy’r Undeb Cristnogol PDC yn 2015. Roedd y cwpwl i fod i briodi ym mis Mehefin y llynedd ond yanffodusus cafodd eu cynlluniau eu difetha gan y coronafeirws.

Fe wnaethom ddal i fyny â Imogen, a raddiodd o’r cwrs Fforensig Cyfrifiadurol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu cynlluniau priodas:

"Y cynllun gwreiddiol oedd priodi yn ein heglwys ym Mhontypridd a chael ein derbyniad yng Nghanolfan Gynadledda'r Brifysgol. Roeddem yn meddwl y byddai'n braf cael ein derbyniad yno wrth i'n perthynas ddechrau yn y Brifysgol.  

Y llynedd, yr oeddem yn drist i orfod gohirio'r briodas, ond, drwy wneud hynny, yr oedd yn ein galluogi i gynllunio, a gallwn ganolbwyntio mwy ar fy misoedd olaf o waith prifysgol.

Y newyddion da yw ein bod yn dal i briodi yn ein heglwys, ym mis Mehefin eleni, ond rydym wedi symud ein derbyniad yno hefyd gan y bydd nifer ein gwesteion yn is nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. 

Rydym yn siomedig i beidio â chael pawb rydyn ni eisiau yno, ond mae'r diwrnod yn dal i fod yn arbennig, ac rwy'n edrych ymlaen at ddod yn Mr a Mrs Smith o'r diwedd."

Diwrnod Sant Ffolant hapus!