Myfyriwr Ffotograffiaeth Ddogfennol Laurie yn gweithio gyda Callum Howells ar gyfer Cylchgrawn 'Interview'

Cafodd Laurie Broughton gyfle i weithio gyda Interview Magazine a threulio'r diwrnod gyda Callum Howells, brodor De Cymru ac un o sêr y rhaglen 'It's a Sin' ar Channel 4.

Dywedodd Laurie, sy'n astudio BA (Anrh) Ffotograffiaeth Ddogfennol fod gweithio gyda Callum yn freuddwyd! "Cerddon ni o amgylch ei dref enedigol, Treorci, gan ymweld â'i hen ysgol, tafarndai lleol a'r siop sglodion lleol, gan rannu straeon am ei blentyndod."

 

Gofynnwyd i Laurie am ei amser yn astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol yn PDC a'r hyn a'i harweiniodd at y cyfle anhygoel hwn.

"Ers dechrau astudio ffotograffiaeth ddogfennol yn PDC mae fy hyder wedi tyfu a thyfu. Ni fyddwn yn y sefyllfa hon nac wedi cael y cyfle hwn heb y gefnogaeth gan fy narlithoedd gwych, sy'n fy ngwthio i fynd allan a gwella bob wythnos.

Daeth y cyfle i saethu ar gyfer Interview Magazine o fod â phresenoldeb gweithredol ar y cyfryngau cymdeithasol, rhannu fy ngwaith â chysylltu â ffotograffwyr eraill i ofyn iddynt eu barn am fy ngwaith.

Rwyf bob amser wedi cymryd ysbrydoliaeth gan artistiaid a ffotograffwyr i lywio fy ngwaith. Ers bod yn PDC a chael mynediad i'r llyfrgell a'r holl offer ffotograffig, fel camerâu fformat canolig a sganwyr, rwy'n meddwl fy mod wedi dechrau diffinio fy arddull fel ffotograffydd.

Mae bod ar gwrs gyda chymaint o gydweithwyr a ffrindiau ysbrydoledig yn fy ysgogi, yn aml rwy'n teimlo fel ein bod ni'n deulu."

 

Edrychwch ar dudalen Instagram Laurie i weld mwy o'i waith.

Dilynwch Ffotograffiaeth Ddogfennol PDC ar Instagram i weld mwy o waith ein myfyrwyr.