Ymgorffori cyflogadwyedd yn y cwricwlwm

Simba Kaur

Mae cwricwlwm diwydiant creadigol PDC wedi'i gynllunio ar gyfer cyflogadwyedd, yn ymgorffori'r sgiliau a'r creadigrwydd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i fod yn llwyddiannus yn y diwydiant maen nhw wedi ei ddewis.

Ar y cwrs Hysbysebu a Chyfathrebu Graffig, mae myfyrwyr yn mynd i asiantaeth ddylunio a hysbysebu ar eu diwrnod cyntaf un. Ers pandemig Covid-19, mae hyn wrth gwrs wedi bod yn digwydd yn ddigidol, ond mae'n dangos y meddylfryd a’r safonau fydd ar waith am y tair blynedd nesaf.

Mae prosiectau’r cwrs yn friffiau byw, wedi'u hysgrifennu a'u cyflwyno gan y diwydiant yn unol â'r cwricwlwm. Mae myfyrwyr yn derbyn tasgau i greu gwaith o ansawdd uchel o fewn terfynau amser tynn, gan ddefnyddio eu creadigrwydd a'u sgiliau technegol. Mae hyn yn adlewyrchu'r amgylchedd gwaith y byddant yn ei wynebu wrth ddechrau gweithio ar ôl graddio. Byddant yn dysgu sut i gyflwyno syniadau, beirniadu, gweithio mewn timau yn ogystal â sgiliau meddalach, megis technegau cyfweld, a deall mwy am eu personoliaethau eu hunain a sut i weithio'n dda gydag eraill.

Dywedodd Adam Williams, Cyfarwyddwr Dylunio a Digidol PDC: "Yn ogystal â sgiliau addysgu sy'n briodol i’r cwrs, rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy myfyrwyr, y gallant fynd â nhw i unrhyw sector economaidd. Ynghyd â chynnig llawer o brofiad gwaith ymarferol i fyfyrwyr, cyfleoedd rhwydweithio ac efelychu amgylcheddau a senarios gwaith proffesiynol, rydym eisoes yn gweld sut mae'r dull hwn yn helpu ein graddedigion i ymuno â'r proffesiwn maen nhw wedi ei ddewis."

Dywedodd Sam Foote, un o raddedigion Dylunio Hysbysebu PDC ac Uwch Ddylunydd gyda Crowdfunder.co.uk: "Rhoddodd y cwrs sylfaen wych o sgiliau i fi mewn llawer o wahanol feysydd creadigol a oedd yn werthfawr ar gyfer dod o hyd i gyfleoedd ar ôl y brifysgol. Bu modd i fi sicrhau lleoliadau dros yr haf yng Nghaerdydd a Bryste ar ôl graddio, ac roeddwn wedi sicrhau swydd iau lawn amser mewn asiantaeth ddylunio erbyn mis Medi."