Mae Gwasanaeth Lles ac Anabledd PDC yma ar eich cyfer chi

Wellbeing and Disability Service

Mae tîm anabledd a lles cyfeillgar y Brifysgol eisiau rhoi gwybod i chi ein bod ni yma i chi, a gallwch siarad â ni'n gyfrinachol.

Gallwn eich helpu trwy: 

 • Ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn ymwneud â'ch anableddau, iechyd neu iechyd meddwl 
 • Gweithio gyda chi i nodi'r gefnogaeth unigol y byddwch ei angen wrth astudio yn y Brifysgol a rhoi Cynllun Cymorth Unigol ar waith
 • Eich cefnogi i wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)

Ar ôl i chi ddechrau ar eich astudiaethau yn y Brifysgol, bydd hefyd gennych fynediad i: 

 • Sgrinio a chymorth am ddim ar-lein i gael mynediad at asesiad llawn os ydych chi'n amau y gallai fod gennych ddyslecsia
 • Cyngor a chymorth yn ymwneud â'ch iechyd, eich iechyd meddwl a'ch lles
 • Gwasanaeth Anabledd
 • Gwasanaeth Iechyd PDC
 • Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • Gwasanaeth Cwnsela

Ein gwaith ni yw darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch o ddechrau eich taith yn PDC. Bydd hyn yn eich galluogi i lwyddo ar y cwrs o'ch dewis.

Os ydych chi'n teimlo y gallech elwa o'n cymorth, rydyn ni'n eich annog chi i gysylltu. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â ni trwy:

 • Anfon e-bost at y Gwasanaeth Lles ac Anabledd
 • Ffonio’r Ardal Gynghori: 01443 482540

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau trwy ymweld â'n wefan lles.