Rwyf wrth fy modd pa mor berthnasol yw'r theori i sefyllfaoedd bywyd go iawn

Civil Engineering - Blessing

Mae Ngozi Blessing Orji-Chukwu yn fyfyriwr Peirianneg Sifil sydd ar fin dechrau ei lleoliad gwaith gyda JUBB. Mae'n siarad am ei phrofiad ar y cwrs, gan roi mewnwelediad i'r ymarferion ymarferol y mae hi wedi'u gwneud, sydd wedi helpu i'w pharatoi ar gyfer ei rôl ar leoliad.

Beth yngl┼Ěn â pheirianneg sifil sydd wrth eich bodd? 

Mae'r manylrwydd a’r manylion sy'n bwysig i adeiladu hyd yn oed y strwythurau lleiaf yn gyffrous i'w dysgu a'u deall. Rwyf wrth fy modd pa mor berthnasol yw'r theori i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae'n brofiad dysgu parhaus. 

Dywedwch wrthym am yr ymarfer maes a wnaethoch yn ddiweddar ar y campws.  

Gyda dysgu cyfunol, cynhaliais ymarfer maes tirfesur ar y campws. Cwblhawyd tri gweithgaredd dros ddau ddiwrnod. Yr un cyntaf oedd ‘gosod lled priodol rhwng sylfeini dwfn tanddaearol’, yr ail weithgaredd oedd ‘trawsosod’, a’r un olaf oedd ‘lefelu’. Gwnaed y gwaith o osod lled priodol a thrawsosod gan ddefnyddio offeryn o'r enw gorsaf mesur. Cwblhawyd y cyfrifiadau cyn yr ymarfer maes ac fe'u defnyddiwyd fel canllaw i osod yn gywir. Ar y llaw arall, gwnaed y gwaith lefelu gan ddefnyddio offeryn o'r enw'r theodolit.

Beth fu'ch hoff fodiwl peirianneg sifil, a pham?

Y Modiwl Tirfesuriaeth Peirianyddol a Dylunio Priffyrdd fu'r mwyaf pleserus. Mae'r cynllunio a'r cyfrifiadau gofalus sy'n mynd i mewn i bob manylyn o'r dyluniad priffyrdd, palmentydd a’r draenio yn apelio ataf. 

Ble byddwch chi'n mynd ar leoliad gwaith? Dywedwch wrthym beth fydd eich rôl.  

Ar gyfer fy lleoliad gwaith, byddaf yn gweithio mewn cwmni adeiladu o'r enw JUBB. Byddaf yn cychwyn fel Peiriannydd Lleoliad Diwydiannol yn y swyddfa yng Nghaerdydd. Bydd fy rôl yn cynnwys gweithio'n agos gyda'r tîm sifil a chysgodi'r peirianwyr i ennill cymaint o wybodaeth ganddynt ag y gallaf.