Airbus A320 fuselage newydd PDC

Am y 6 blynedd diwethaf, mae myfyrwyr PDC wedi bod yn defnyddio ein BAC Jet Provost i gael profiad ymarferol mewn peirianneg a systemau chynnal a chadw awyrennau.

Er mwyn gwella profiad ein myfyrwyr ymhellach, rydym wedi disodli ein hawyren hoffus gyda Airbus A320 fuselage, a fydd yn atgynhyrchu amodau byd go iawn yn y diwydiant. 

Gwyliwch ein fideo treigl amser i weld sut y gwnaethom ddisodli'r hen gyda'r newydd a dysgwch sut y bydd ein hoffer newydd yn amhrisiadwy i'n myfyrwyr ddysgu.