Dathlu'r mis yma gyda balchder

Emma Adamson - LGBT+ History Month

Mae Emma Adamson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu, yn mynegi ei diolch i'r bobl LHDT+ a'r cynghreiriaid sydd wedi gwneud bywydau LHDT yn well, yn fwy diogel ac yn decach:

Yn gweithio mewn Addysg Uwch, rydyn ni’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r pŵer sydd gan hanes i’n helpu i wneud synnwyr o'n byd, a'n lle ynddo. I fi, fel llawer o bobl, roedd drama anhygoel Channel 4 Russell T. Davies am yr argyfwng AIDS, 'It's a Sin’, yn enghraifft bwerus o sut mae ffuglen ac adrodd straeon yn ein helpu i ddeall y gwleidyddol. 
 
I'r rhai ohonom a wyliodd (La!), roedd y ddrama’n drasig, yn dorcalonnus, ond yn llon ac yn llawn bywyd hefyd. Cyflwynodd ein hanes gyda phŵer ac angerdd, ein hanes gwleidyddol a hanes ein balchder a’n chyfeillgarwch hefyd. Roeddwn i’n ddisgybl ysgol pan ddarlledwyd hysbysebion ‘cerrig bedd’ AIDS, ac er fy mod yn cofio'r ofn a'r hysteria’n dda, a’r homoffobia o gylch AIDS, roeddwn i’n rhy ifanc iddo effeithio’n uniongyrchol arna i bryd hynny. Ond fe barhaodd yr ofn a’r pryder am fywydau LHDT+ yn waddol. 
 
Drwy rannu hanesion, tynnu sylw at fywydau a naratifau LHDT+, gallwn i gyd ddeall yn well y cynnydd sydd wedi'i wneud, a'r gwaith sy'n dal i'w wneud. 
 
Felly, mae'r mis Hanes LHDT+ hwn yn gyfle gwych i ddod i wybod am y bywydau LHDT+ hynny, ac i ddathlu profiadau byw, gyda Balchder.