Mae angen i unigolion allu cael mynediad at gynifer â phosibl o syniadau a bywydau gwahanol i ddod o hyd i'w cymuned

Darren Hodge

Mae Darren Hodge, Cynorthwy-ydd Cymorth Cyfadran, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac mae'n cefnogwr o'r gymuned LHDT+. Yma mae Darren yn sôn am ei brofiadau yn tyfu i fyny o amgylch rhianta heteronormaidd a pham ei bod yn bwysig myfyrio ar y gorffennol ar gyfer Mis Hanes LHDT+. 
 
O oedran ifanc, roedd rhai syniadau'n llywio fy magwraeth gyfan a bu’n rhaid i rai aelodau o'r teulu hyd yn oed guddio eu gwir rywioldeb yn enw rhianta heteronormalaidd. Roedd hunaniaethau a hanesion LHDT+ yn cael eu cuddio a'u demoneiddio.  
 
Fodd bynnag, ar ôl i fi fynd i’r brifysgol a dianc o'r amgylchedd hwnnw, des i i wybod am waith awduron fel James Baldwin a Tennessee Williams, a daeth ymdeimlad o berthyn a chymuned i fi. Cyflwynodd yr awduron hyn wahanol fodelau o wrywdod i fi a dangos nad oeddwn i ar fy mhen fy hun yn fy ansicrwydd ac wrth gwestiynu normau rhyw. Mae adleisio amrywiaeth bywyd yn golygu bod Mis Hanes LHDT+ mor bwysig; mae angen i unigolion allu cael mynediad at gynifer â phosibl o syniadau a bywydau gwahanol i ddod o hyd i'w  cymuned a sylweddoli bod unigolion eraill yn rhannu eu teimladau. 
 
Gall y mis hwn gael ei ystyried fel cyfle i adennill yr hanes hwnnw sy'n aml yn cael ei atal neu ei guddio, ac mae sicrhau bod y gorffennol hwn ar gael yn rhwydd yn helpu i sicrhau bod ’na ddyfodol lle gall pawb fyw mewn man lle maen nhw’n perthyn. Felly, er nad oes gen i’r atebion i gyd eto, rwy’n gwybod bod adnoddau a chymunedau ar gael i fy helpu i ddod o hyd i fy llwybr.   
 
Gan fy mod i’n fy ystyried fy hun yn gynghreiriad yn bennaf, ac heb ddeall fy hunaniaeth fy hun yn llawn eto, doeddwn i ddim yn gwbl sicr i ddechrau a ddylwn i gyfrannu at yr ymgyrch bwysig hon, an fy mod i am sicrhau bod y lleisiau iawn wir yn cael eu clywed. Ond eto, os gall fy stori am ansicrwydd a fy rôl fel cynghreiriad fod o unrhyw gymorth i unrhyw un, rwy'n hapus iawn ei rhannu.