Graddedigion sy'n gweithio yn Cloth Cat Animation

Mae nifer o fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru yn gweithio yn Cloth Cat Animation, stiwdios Animeiddio mwyaf Cymru, sydd wedi gweithio i BBC, Channel 5 a Netflix. Yn y ffilm fer hon, maen nhw’n sôn am eu gyrfaoedd ym maes Animeiddio a’r cyfleoedd sydd ar gael yng nghymuned greadigol Caerdydd. 

"Ni yw'r actorion y tu ôl i'r sgrin, gan ddod â'r cymeriadau yn fyw." meddai CG Animator a graddedig 2018 Catarina. 

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Cloth Cat a Graddedig 2002 Jon Rennie: "Y peth gorau i weithio i Cloth Cat yw'r her a'r cyffro. Rydyn ni'n gweithio ar sioeau sy'n cael eu gweld ledled y byd ac yn diddanu plant am fywoliaeth!"