O Brifysgol De Cymru i stiwdio diwydiant o'r radd flaenaf

christopher-williams- game art

“Fe wnaeth cwrs Celf Gêm PDC fy mharatoi ar gyfer y diwydiant trwy roi’r adnoddau i mi weithio ar fy nghrefft mor aml â phosibl, tra’n gyson yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i mi gydweithio nid yn unig ag artistiaid ond hefyd dylunwyr.

Mae hyn yn rhywbeth sy'n hollbwysig yn fy marn i.

Mae’r darlithwyr yn frwdfrydig, yn greadigol ac wedi’u hysgogi, sy’n heintus, ac roedd hyn wedi bywiogi’r gr┼Áp blwyddyn cyfan.”

“Roedd Chris Williams, Artist Cymeriad yn Stiwdios Rebellion, yn glir gyda’i uchelgais a’i gyfeiriad yn weddol gynnar.

Roedd yn frwd dros wneud celf cymeriad ar gyfer AAA Games.

Enghraifft wych o lwybr gyrfa graddedigion celf gêm o Brifysgol De Cymru ac i mewn i un o brif stiwdios y diwydiant." Simon Reed, Arweinydd Cwrs Celf Gêm.