Mae Danny, un o raddedigion, wedi gweithio ar ffilmiau mawr gan gynnwys y ffilm Star Wars ddiweddaraf

Danny Clark

Astudiodd Danny Clark BA (Anrh) Dylunio Setiau Teledu a Ffilm ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ymwneud â rhai o ffilmiau mwyaf yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae Danny newydd dderbyn ‘Cyfraniad am Ragoriaeth mewn Dylunio Cynhyrchiad ar Ffilm Nodwedd Ffantasi’ gan Urdd y Cyfarwyddwyr Celf am ei waith ar Star Wars: The Force Awakens.

“Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio’n bennaf ym myd ffilmiau nodwedd ers i mi adael y brifysgol yn 2010. 

Dechreuais yn y diwydiant fel gwneuthurwr modelau iau gan ddefnyddio'r sgiliau a'r hyder a godwyd yn y brifysgol i'm helpu i bortreadu fy hun gyda phortffolio ar-lein. Y portffolio hwn ar-lein a helpodd fi i gael fy swydd gyntaf ar Wrath Of The Titans. Gorffennais y prosiect hwn ar ôl sawl wythnos yn yr adran gelf yn Stiwdios Shepperton ac yna llwyddais i gael gwaith ar Snow White And The Huntsman hefyd fel gwneuthurwr modelau iau.

Gyda fy nhroed ar yr ysgol a’r cysylltiadau a wneuthum mewn ffilm yn dechrau ehangu’n araf bach, dechreuais wedyn ymwneud â ffilmiau a arweiniodd at brosiectau eraill gydag adrannau celf newydd.”

Ar ôl y ffilm Snow White, cymerodd Danny ran mewn cynyrchiadau mawr eraill - Anna Karenina, Hummingbird, Order Of The Seven, Tarzan, Heart Of The Sea, a King Arthur - mewn rolau yn amrywio o redwr i ddrafftsmon a chyfarwyddwr celf wrth gefn. Ac roedd rhai o'r swyddi yn fwy nag ychydig yn heriol. 

“Roedd pob prosiect yn wahanol ac yn heriol,” eglura Danny. “Roedden nhw’n amrywio o chwilio trwy ymgodymwyr anifeiliaid ffilm am colibryn byw [ar gyfer Hummingbird, er syndod] i drefnu’r logisteg ar gyfer Boeing 737 i’w ddanfon i Pinewood Studios i ddod yn set fewnol ar gyfer y ffilm Jack Ryan. Ond mae hyn yn ychwanegu at yr ystod o alluoedd sydd gennyf. Rwy’n cymryd sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol o bob prosiect, gan imi ganolbwyntio’n bennaf ar lwybr drafftio drwy’r adran gelf, gan ddymuno ehangu tuag at gyfeiriad celf yn y pen draw.”

A dywed Danny fod y sylfaen a gafodd ar ei gwrs yn PDC wedi bod yn un o'r prif resymau dros ei lwyddiant.

“Clywais am Brifysgol De Cymru am y tro cyntaf wrth wneud cais trwy UCAS a chynyddodd fy niddordeb pan ymwelais am ddiwrnod agored. Gyda Chaerdydd yn ddinas wych a Phrifysgol De Cymru yn agor yr adeilad FCI [Atrium] yng nghanol y ddinas, nid oedd yn syniad da dewis yma ar gyfer fy mhrifysgol ac nid rhywle arall. 

Fe wnaeth y cwrs fy helpu i ddeall y pethau sylfaenol y byddai’r diwydiant eu hangen, ac y byddai addysgu fy hun ar ôl y brifysgol, ar raglenni a thechnegau penodol yr oeddwn wedi’u gweld yn cael eu defnyddio’n uniongyrchol, yn allweddol i gael troed yn y drws.”