James yn ennill y wobr gyntaf am ei ddyluniad 'gweithle'r dyfodol'

Workplace of the Future James Gould - Interior Design

Enillodd myfyriwr BA (Anrh) Dylunio Mewnol, James Gould, y wobr gyntaf yn her Gweithle’r Dyfodol, a redir gan yr arbenigwyr dylunio swyddfa Interaction, gyda’i ddyluniad ar gyfer gweithle dyfodolaidd.

Mae cysyniad James – sylfaen ymchwil amlbwrpas, gludadwy – yn golygu bod ymchwilwyr, gwyddonwyr a chadwraethwyr yn gallu cynnal arbrofion, astudiaethau ac ymwybyddiaeth y cyhoedd hirdymor o sylfaen weithrediadau dros dro. Mae'r ganolfan yn cynnwys ardaloedd byw a gweithio ar gyfer tîm bach o bobl, gyda strwythur dylunio ysgerbydol wedi'i gynllunio i adael fawr ddim effaith ar y blaned. Gan ddefnyddio dull eco-gyfeillgar ac ysgafn o ddefnyddio deunydd, mae ganddo'r gallu i sefyll mewn amrywiaeth o leoliadau trwy ei godi o'r ddaear. 

Enwyd cyd-fyfyriwr Denitsa Yordanova, sydd hefyd yn ei hail flwyddyn, yn ail yn y gystadleuaeth, a noddwyd gan y gwneuthurwyr dodrefn cynaliadwy Vitra. Dywedodd Catherine Makin, Rheolwr Brand yn Interaction: “Dangosodd James broses feddwl glir iawn trwy gyfres o ddelweddau a oedd yn adrodd y stori, sy’n rhoi ateb unigryw i ni ar gyfer gweithle’r dyfodol. Roedd safon y gystadleuaeth gyfan yn hynod o uchel, a gwnaeth y myfyrwyr i gyd gryn dipyn o ymdrech. Da iawn i’r holl gyfranogwyr o’m rhan i a’r tîm.” 

Dywedodd Heddus Davies, Darlithydd mewn Dylunio Mewnol yn PDC: “Mae’r gystadleuaeth hon wedi bod yn gyfle gwych i’n myfyrwyr, ac rydym wrth ein bodd bod gwaith James wedi’i gydnabod yn y modd hwn. Rhoddodd gymaint o waith yn ei gyflwyniad ac mae'r dyluniad terfynol wedi gwneud argraff fawr arnom. Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr bob amser yn meddwl sut mae angen i ofodau esblygu ar gyfer y dyfodol, ac mae’r syniad hwn yn crynhoi’r atebion hynny yn wych.” 

Meddai James: “Roedd ennill y gystadleuaeth yn gwbl annisgwyl gan na feddyliais erioed fod gen i gyfle i ennill. Roedd gwybod ein bod ni yn erbyn dwy brifysgol arall a gweld yr holl brosiectau gwych gan y cystadleuwyr eraill yn y rownd derfynol yn fy ngwneud ychydig yn nerfus, ond roedd yn brofiad gwych ac rwy’n falch iawn o’r hyn rydw i wedi’i gyflawni.” 

Ymwelodd y chwe rownd derfynol â phencadlys Vitra yn Basel, y Swistir fel rhan o wobr y gystadleuaeth. Ychwanegodd James: “Roedd mynd i Basel yn anhygoel. Nid yw’n rhywle y byddwn i erioed wedi’i brofi, a gwelais rai dyluniadau dodrefn eiconig gan ddylunwyr chwedlonol.”