Briff byw ar gyfer Little Man Coffee

Y tymor hwn, gosodwyd briff byw i fyfyrwyr Darlunio ail flwyddyn i greu cyfres o ddarluniau ar gyfer siop goffi o Gaerdydd, Little Man Coffee.

Ethos y brand a’r prosiect yw gwasanaethu’r gymuned trwy fanwerthu annibynnol, yn hytrach na thrwy dyrrau mawr. 

Bydd y darluniau'n cael eu defnyddio i hyrwyddo cart coffi elusennol newydd, i'w ddefnyddio gan Little Man o amgylch y ddinas. 

Bu myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach, ac yn hyrwyddo eu caeau i Rob Cooper, rheolwr a sylfaenydd Little Man Coffee Co

Yn rhan nesaf y prosiect, bydd myfyrwyr yn creu posteri i hyrwyddo oriau agor hwyr y nos y siop goffi.