Byddwch yn gryf, byddwch yn wydn, byddwch yn drylwyr: un o raddedigion ffasiwn Paige Leach ar ei hinterniaeth yn Givenchy

Paige Leach.jpg

Paciodd Paige Leach, un o raddedigion ffasiwn PDC, ei bagiau a gadael am Baris ar ôl ennill interniaeth yn y tŷ ffasiwn moethus Ffrengig, Givenchy:

“Doedd ennill yr interniaeth chwe mis yn Givenchy ddim yn ymddangos yn real - doeddwn i ddim yn disgwyl ennill oherwydd roeddwn i’n gwrthwynebu pobl oedd â mwy o brofiad. 

Roedd yn llawer i'w gymryd i mewn, ond rhoddais bopeth oedd gennyf yn y gystadleuaeth. Dysgodd y cwrs Dylunio Ffasiwn yn PDC i mi sut i gyflwyno fy ngwaith a sut i osod fy hun ar wahân i'r gystadleuaeth.

Roeddwn i ychydig yn ofnus pan wnes i ddarganfod fy mod wedi ennill y gystadleuaeth - doeddwn i ddim yn gwybod dim am Baris! Fi oedd yr unig un o fy ngrŵp ffrindiau oedd erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn, felly yn yr ystyr hwnnw, roedd ychydig yn anodd. Ond dwi'n hoffi bod allan o fy nghysur a darganfod pethau newydd.

Byddwch yn gryf, byddwch yn wydn, byddwch yn drylwyr - gwthiwch drwodd gyda'ch syniadau a'ch uchelgeisiau a gofynnwch am ail farn, cyngor a chefnogaeth pan fyddwch ei angen.

Fe wnaeth fy interniaeth gyda Givenchy helpu i lunio fy hunaniaeth fel dylunydd ffasiwn. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda thŷ ffasiwn, mae angen ichi gymryd eu syniadau a'u datblygu. Rhoddodd yr interniaeth hefyd ddealltwriaeth wirioneddol i mi o sut i reoli fy nyluniadau a'u gallu i wisgo. 

Gwnaeth yr interniaeth fy ngwneud i'n ddylunydd cryfach, ond yn bwysicach fyth, fe'm gwnaeth yn un dewrach hefyd. Dysgodd i mi sut i ddyfalbarhau a chael hyder yn fy ngwaith a phryd i ofyn am help. 

Wrth weithio rhwng Couture a Ready to Wear, dysgais am ffordd hollol newydd o weithio – y ffordd ‘Ffrangeg’! Mae ganddynt agwedd iach at gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, sy'n rhywbeth y byddaf yn mynd ag ef adref gyda mi. 

Yr interniaeth gyda Givenchy oedd y peth anoddaf i mi ei wneud erioed. Fe wnes i wynebu llawer o heriau, o ddelio â gwahaniaethau personol i hunanhyder, ond rydw i wedi dysgu beth rydw i'n gallu ei wneud nawr. 

Roedd gen i bedair awr i wneud dilledyn mewn ffabrig nad oeddwn erioed wedi ei ddefnyddio o'r blaen - allwn i ddim credu'r peth pan gyrhaeddodd fy nghysyniad y sioe ffasiwn.

Un o fy eiliadau mwyaf balch oedd pan oeddwn yn gweithio yn Ready to Wear. Roedd gen i bedair awr i wneud teil mewn ffabrig nad oeddwn erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen. Roeddwn i'n teimlo cymaint o bwysau i orffen y ffrog, felly allwn i ddim credu'r peth pan oedd fy nghysyniad wedi cyrraedd y sioe ffasiwn. 

Mae gradd dylunio ffasiwn PDC yn eich dysgu sut i ddefnyddio peiriannau gwnïo a sut i ymddwyn yn yr ystafell waith. Roedd y sgiliau hyn yn amhrisiadwy yn ystod fy interniaeth. 

Os ydych chi am dorri i mewn i'r diwydiant ffasiwn - byddwch yn gryf, byddwch yn wydn, byddwch yn drylwyr. Gwthiwch ymlaen gyda’ch syniadau a’ch uchelgeisiau a gofynnwch am ail farn, cyngor a chefnogaeth pan fyddwch ei angen. 

Mae’n bwysig adeiladu eich rhwydwaith ac ymgolli mewn diwylliant, barn a syniadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan mewn cystadlaethau er mwyn i chi gael profiad o weithio gyda briff diwydiant byw."

Ydych chi am ddilyn yn ôl troed Paige? Cymerwch olwg ar rai o'n cyrsiau ffasiwn a gwnewch gais nawr.