Profiad gwaith myfyrwyr ffasiwn gyda thîm arddangos Harvey Nichols

Mae Myfyrwyr Ffasiwn PDC wedi bod ar leoliadau gwaith gyda Harvey Nichols ym Mryste. 

Bu Harry, Ellie, Tara a Mel yn gweithio ar yr arddangosfeydd Gwanwyn/Haf drwy’r siop, gan weithio gyda’r Graddedig Ffasiwn, Emilia Risso, sydd bellach yn gweithio yn nhîm arddangos Harvey Nichols.