Bu myfyrwyr a graddedigion PDC yn gweithio ar yr ail gyfres drama Netflix Sex Education

Ar ôl sawl lleoliad llwyddiannus i raddedigion yn nghyfres 1 y ddrama glodwiw Netflix Sex Education yn 2017, gwahoddwyd myfyrwyr a graddedigion o Ysgol Ffilm a Theledu Prifysgol De Cymru i weithio ar ail gyfres y sioe. O redeg brwyn i weithredu camera a hyd yn oed actio, cafodd ein myfyrwyr y cyfle i weithio mewn amrywiaeth o rolau yn ymwneud â'u graddau, gan eu helpu i gael profiad gwaith amhrisiadwy.

Dywedodd Tom Ware, Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Pherfformio ym Mhrifysgol De Cymru: “Rydym wrth ein bodd bod myfyrwyr ein cyrsiau Diwydiannau Creadigol, unwaith eto, wedi gallu cael profiad amhrisiadwy o flaen a thu ôl i’r camera ar ail dymor y rhaglen wych hon. Drama.

Gyda mwy nag 20 o raddedigion o’n cyrsiau Ysgol Ffilm a Theledu yn gweithio mewn rolau ar draws y cynhyrchiad, yn ogystal ag actorion o’n cyrsiau Perfformio yn ymddangos ar y sgrin, mae’n bleser gweld cymaint o’n myfyrwyr mwyaf dawnus yn cael cyfle i fod yn rhan. o'r cynhyrchiad hwn.

Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn gweithio gyda Eleven Films a Netflix ac yn edrych ymlaen at feithrin cysylltiadau agosach â’r ddau fel rhan o’n huchelgais ehangach i ddarparu llwybrau dilyniant clir a chynaliadwy i bobl ifanc i mewn i ddiwydiant ffilm a theledu Cymru.”

Mae’r gyfres boblogaidd Netflix yn cyffwrdd â phynciau tab┼Á traddodiadol mewn ffordd glyfar a doniol sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion fel ei gilydd a chafodd ei ffilmio mewn lleoliadau ar draws De Cymru, gan gynnwys Caerllion a Chasnewydd.

Bu un o raddedigion, Andy Wain, yn gweithio fel hyfforddai camera ar y set o Sex Education 2 ychydig ddyddiau ar ôl graddio. Dwedodd ef:

“Astudio ym Mhrifysgol De Cymru oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed. Dysgais am Ffilm ond hefyd llawer amdanaf fy hun. Roedd cael y profiad bywyd ychwanegol hwnnw wedi fy helpu i ganolbwyntio ar fy nodau a sylweddoli'r hyn yr oeddwn yn gallu ei wneud.

Mae’r cyfleusterau’n wych i fyfyrwyr Creadigol, ac roedd bod yng nghanol Caerdydd yn wych hefyd. Mae cymaint o gyfleoedd yma, ac rwy’n teimlo fy mod yn y lle iawn ar yr amser iawn.”

Mae nifer o fyfyrwyr, o ganlyniad i’r cyfle, hefyd wedi sicrhau rolau tymor hwy ac wedi mynd ymlaen i weithio ar gyfresi eraill ar Netflix erbyn hyn.

Darllenwch fwy am brofiadau ein myfyrwyr a darganfyddwch fwy am Ysgol Ffilm a Theledu Cymru yma.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg