Blwyddyn ym Mywyd newyddiadurwr myfyriwr

Wrth dyfu i fyny, roedd Dan bob amser wedi eisiau bod yn newyddiadurwr. Yn bymtheg, cafodd ei flas cyntaf o sut y gallai bywyd fel newyddiadurwr fod, gan ysgrifennu ar gyfer The Tyrone Constitution yn Omagh.

Yn awyddus i ddysgu mwy am y byd newyddiaduraeth a’r cyfryngau, ymunodd â’r cwrs BA (Anrh) Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru. 

Ers ymuno â PDC, mae Dan wedi mynd ymlaen i ysgrifennu ar gyfer Vavel online a phapur y Brifysgol, ‘South Wales Disclosure’. 

“Mae 2019 wedi bod yn rollercoaster iawn i mi! 

Treuliais wythnos gyda Global’s Newsroom yng Nghymru. Cefais gyfle i fod yn rhan o’r bwletinau newyddion drwy gydol fy amser yno – cefais gyfle hyd yn oed i gwrdd â Sam Warburton. 

Cefais gyfle hefyd i dreulio wythnos yn cysgodi timau teledu a radio BBC Cymru. Roedd yn ddiddorol cael cipolwg ar y technegau sy’n gysylltiedig â darlledu newyddion byw, sy’n rhywbeth rydyn ni’n gwneud llawer ohono yn ein dyddiau newyddion PDC. 

Roedd yn foment anhygoel i bawb yn PDC pan enillon ni’r wobr am y Diwrnod Newyddion Teledu Gorau yng Ngwobrau BJTC y llynedd. 

Yn ystod ein Diwrnodau Newyddion, fe wnes i lawer o ohebu ar y teledu a'r radio, a roddodd y profiad i mi oedd ei angen i ymuno â thîm newyddion Bro Radio. Yn ogystal â darllen y newyddion iddynt dros y flwyddyn, bûm yn helpu i gynhyrchu eu darllediadau Etholiad 2019, gan gyd-gynnal Hustings Etholiad y Fro. 

Wrth sôn am yr Etholiad, gorffennais y flwyddyn yn gweithio gyda’r BBC yn ymchwilio a helpu gydag ymarferion Noson yr Etholiad, cyn mynd i Islwyn gyda Sky News fel llinynnwr canlyniadau. 

Fel Cefnogwr Dinas Caerdydd, roedd yn wych cyfweld â Phêl-droedwyr Dinas Caerdydd, Sol Bamba ac Junior Hoilett, a chyflwynydd Soccer Saturday, Jeff Stelling, yn ogystal â rhoi sylw i Presser cyntaf Neil Harris fel rheolwr y Ddinas. 

Mae 2020 yn edrych fel ei bod hi'n mynd i fod yn flwyddyn wych, dewch â hi ymlaen!" 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gradd newyddiaduraeth achrededig BJTC, ewch i'n tudalen cwrs a neulltiwch lle ar ddiwrnod agored