Myfyrwyr newyddiaduraeth yn cyfweld â gwleidyddion a beirdd fel rhan o ddarllediad allanol

Mae myfyrwyr y cwrs BA (Anrh) Newyddiaduraeth, yn trefnu ac yn cynhyrchu darllediad allanol pedair awr fel rhan o’u hastudiaethau, gan gyfweld amrywiaeth o bobl, o faristas arobryn i bobyddion, o wleidyddion i feirdd.

Sefydlodd y myfyrwyr y darllediad allanol ym Marchnad Glan yr Afon, llond lle o bobl a thalent yn un o rannau mwyaf amrywiol a lliwgar Caerdydd. Bob blwyddyn mae'r myfyrwyr yn dal rhywfaint o'r cymysgedd hwn trwy ddod o hyd i straeon gwreiddiol a denu cyfweleion ar gyfer darllediad allanol byw pedair awr o stondin yn y farchnad. 

Eleni, cynhaliwyd y darllediad ychydig cyn etholiadau Cynulliad Cymru, gan roi cyfle i fyfyrwyr groesholi gwleidyddion o'r prif bleidiau yn ogystal â chyn-brif weinidog rheolaidd y farchnad, Rhodri Morgan. Cafodd sylwadau a wnaed gan Gareth Bennett o UKIP hyd yn oed eu codi gan gyfryngau eraill. Ond nid gwleidyddiaeth oedd y cyfan. Cafwyd trafodaeth ar Shakespeare, surdoes, sgriptio, mefus a llawer mwy gyda cherddoriaeth fyw a digonedd o fwyd yn cael ei daflu i mewn.