Aeth Immersed! 2021 yn ddigidol er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau

Eleni, aeth yr wyl blynyddol Immersed! yn ddigidol a chynhyrchwyd rhith-ddigwyddiad tridiau er budd Teenage Cancer Trust.

Mae myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn parhau i reoli’r ŵyl flynyddol, a sefydlwyd 3 blynedd yn ôl, ac yn gweithio gyda cherddorion, hyrwyddwyr a labeli o Gaerdydd i arddangos sîn gerddoriaeth fyw fywiog y ddinas. Yn anghyfyngedig gan gynhwysedd lleoliadau, dyddiadau ac amseroedd, roedd Immersed! 2021 yn ddigwyddiad 3 diwrnod yn cynnig rhaglen amrywiol er budd Teenage Cancer Trust ac Ymgyrch Save Our Venues sy’n cynrychioli ac yn dathlu’r hyn a wnawn fel prifysgol.

Gwelodd y “camau” rhithwir berfformiadau gan 48 o artistiaid gan gynnwys enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig Adwaith, Mace the Great, Bandicoot ac Otto fel cynulleidfa o dros 10 mil wedi eu tiwnio i mewn dros ddarlledu penwythnos. Roedd myfyrwyr cerddoriaeth o Brifysgol De Cymru yn ogystal â nifer o gyn-fyfyrwyr PDC yn ymddangos ar y rhaglen ynghyd â Dosbarth Meistr Cynhyrchu gan High Contrast a enwebwyd gan Grammy a ysgrifennodd y gerddoriaeth ar gyfer Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd gydag Underworld yn 2012.

Bu Immersed! yn arddangos rhai o dalentau cerddorol gorau De Cymru, codi ymwybyddiaeth o amrywiaeth a thynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu lleoliadau cerddoriaeth fyw Cymru wrth ystyried pandemig Covid-19.

Dywedodd myfyriwr cynhyrchu cyfryngau, Isobel Reid, “Mae Immersed 2021 yn gyfoethog o ran amrywiaeth a chynwysoldeb yr actau. Heb yr ŵyl, ni fyddwn wedi cyfarfod â’r myfyrwyr, staff y brifysgol, na gweithwyr proffesiynol y diwydiant, sydd wedi gwneud Immersed yn bosibl. Maent wedi gwneud y profiad yn un pleserus a gobeithio y byddant yn gysylltiadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol. Peidiwch â gadael i bandemig byd-eang eich atal!”

Dywedodd y Rheolwr Pwnc Academaidd, Lucy Squire "Roedd cynnal gŵyl yn ystod pandemig yn her enfawr i'n myfyrwyr ac yn un y gwnaethant ragori ynddi. Yn sgil Immersed! 2021, ysgogodd ymdeimlad o "fyw" a "chymuned" ddefnyddio technoleg i'r safonau uchaf. a chododd filoedd ar gyfer elusennau yn y broses. Yn anad dim, creodd bortffolio ac etifeddiaeth i'r rhai a gymerodd ran eu symud ymlaen i ddiwydiant."