Myfyrwyr Cerddoriaeth a Sain yn cydweithio â BBC Horizons

Horizons Photo

Mae partneriaethau diwydiant wrth galon ein rhaglenni gradd, gan ddarparu cwricwlwm unigryw a dysgu byd go iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu harfogi ag anghenion presennol y sector.

Cynllun yw Horizons / Gorwelion a ddarperir gan BBC Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd, annibynnol yng Nghymru. Mae’r rhaglen o weithgarwch, mentora a chefnogaeth wedi’i theilwra i ddiwallu anghenion yr artist ar adeg hollbwysig yn eu gyrfaoedd cerddorol a chreadigol.

Mae myfyrwyr Cerddoriaeth a Sain yn cydweithio â BBC Horizons i ddatblygu strategaethau a chynnwys ar gyfer ymgyrchoedd marchnata, gan gysylltu’n uniongyrchol â thalent newydd a’r diwydiant creadigol yng Nghymru. Mae rhai o gerddorion dawnus yr Ysgol wedi’u dewis i ymuno â’r cynllun gan gynnwys Adwaith, Chroma, Al Moses, Bloom a The Rotanas. Trwy adeiladu portffolio 'byd gwaith' mae myfyrwyr yn cael y blaen yn y diwydiant, yn ennill profiad ac yn datblygu rhwydweithiau gwerthfawr.

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Horizons, “Mae’n wych cyflwyno cerddoriaeth Gymraeg newydd i’r myfyrwyr ond hefyd mewn gwir ffurf gydweithredol, maen nhw’n dod â digon o egni, brwdfrydedd ac ysbrydoliaeth i’r hyn rydyn ni’n ei wneud. Rwyf bob amser wedi cael fy mhlesio gan y broses syniadau a’r myfyrwyr dyfal sy’n cyflawni’r prosiectau. Edrychwn ymlaen at weithio gyda PDC ymhellach i wthio’r syniadau o amgylch ein digwyddiadau a hyrwyddo cerddoriaeth heb ei harwyddo i gynulleidfa ehangach!”