Graddedig: Louise Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru

Louise Crust.jpg

Mae Louise Miles-Crust, sydd wedi graddio gyda BA (Anrh) Theatr a Drama, yn Bennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, canolfan gelfyddydau fawr ar gyfer sioeau cerdd, opera, bale a dawns.

"Roedd astudio gradd drama PDC yng Nghaerdydd yn anhygoel. Roedd y cysylltiad â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ddefnyddiol iawn ac roeddwn wrth fy modd yn gallu cymryd rhai modiwlau yno.

Roeddwn i'n gallu gweithio tu ôl i'r llenni ar rai o ddarnau terfynol myfyrwyr y drydedd flwyddyn a hyd yn oed perfformio mewn cwpl ohonyn nhw. Yn ystod fy mlwyddyn olaf fe wnaethom greu prosiect i weithio gyda phlant lleol sydd mewn gofal neu lety maeth, a oedd yn heriol ond yn rhoi boddhad.

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â’r cyfryngau Cymraeg, a thra’n astudio cefais leoliad gyda BBC Radio Wales hefyd.

Ychydig ar ôl i mi raddio roeddwn yn ddigon ffodus i gael swydd fel Swyddog Datblygu'r Celfyddydau. Roedd y rôl yn cynnwys popeth o dechnegol, marchnata, rhaglennu ac addysgu a rhoddodd sylfaen ardderchog i mi ar gyfer y dyfodol.

Yna ymgeisiais am swydd Pennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru. Bûm yn llwyddiannus oherwydd fy ngwybodaeth o fyd celfyddydau Cymru o fy nghyfnod ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae'n swydd ddelfrydol i rywun sydd wedi graddio mewn drama ac sy'n frwd dros y celfyddydau. Dwi wedi rhaglennu amrywiaeth o sioeau fel Cirque Eloize, No Fit State Circus, Footsbarn, Alvin Ailey American Dance Theatre a Billy Connolly. Gweithiais hefyd ar ddathliadau’r penwythnos agoriadol a nawr rwy’n gweithio ar ddigwyddiadau ar gyfer y degfed pen-blwydd, fel perfformiad awyr agored mawr a digwyddiad dros nos.

Es i i’r brifysgol i ddechrau yn eisiau bod yn berfformiwr a sylweddolais yn fuan y byddwn i’n cael mwy o fwynhad o wneud i’r gwaith ddigwydd! Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn theatr sydd wedi gwerthu pob tocyn gyda chynulleidfa yn llawn pobl yn mwynhau rhywbeth rydw i wedi gallu ei wneud yn bosibl."

Gallwch hefyd ddewis astudio’r BA (Anrh) Theatr a Drama yn y Gymraeg.