Rhoddodd gradd llu o sgiliau drama, cynhyrchu a rheoli i mi

Louisa Palmer, Performance and Media graduate

Mae Louisa Palmer, a raddiodd mewn Perfformiad a’r Cyfryngau, yn asiant ar gyfer Ysgol Lwyfan a Rheolaeth Shelley Norton yng Nghaerdydd.

"Rwy'n helpu Shelley i reoli'r asiantaeth. Ar hyn o bryd rydym yn cynrychioli actorion ifanc rhwng 3 a 26 oed ac yn eu rhoi i fyny ar gyfer gwaith proffesiynol ym myd teledu, ffilm, theatr, radio a hysbysebion. Mae wedi bod yn ddiddorol i mi fel Sais i helpu i ddod o hyd i Perfformwyr Cymraeg eu hiaith ar gyfer teledu Cymraeg.

Rydyn ni hefyd yn adeiladu ein rhestr oedolion felly mae hynny'n mynd i fod yn her newydd eleni ac yn un rydw i'n edrych ymlaen yn fawr ati. Mae'n rhoi boddhad mawr pan gawn ni swyddi ein cleientiaid a'u gweld ar y teledu.

Rhan o fy swydd yw cynorthwyo gyda sesiynau castio, cynnal chwiliadau castio, gwneud gwaith gweinyddol a helpu pan fydd ein hysgol lwyfan yn cynnal sioeau a pherfformiadau. Byddaf hefyd yn cael fy nhrwydded hebryngwyr yn fuan sy’n golygu y byddaf ar y set yn gofalu am ein cleientiaid ac yn dra gwahanol i’r gwaith swyddfa.

Mae gan Ysgol Lwyfan Shelley Norton ystod eang o ddosbarthiadau gwahanol yn amrywio o theatr gerdd i actio a thechneg clyweliad i ddosbarthiadau dawns.

Roeddwn bob amser eisiau mynd i fyd actio ar ôl penderfynu bod gwneud ffilmiau yn fwy o hobi. Yn fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol, anfonais fy CV at gwmnïau yn ac yn agos i Gaerdydd a gwnes ychydig o ddiwrnodau swyddfa gyda Shelley yn dysgu beth i'w wneud. Ar ôl hynny fe gynigiodd swydd i mi.

Roeddwn i bob amser yn dweud na fyddwn i byth yn eistedd mewn swyddfa ond mae hyn yn wahanol oherwydd rydw i'n gwneud pethau gwahanol bob dydd ac rydw i'n cael cwrdd â phobl hynod cŵl a thalentog iawn.

Mae popeth wnes i ar fy nghwrs wedi fy helpu gyda'r swydd hon, yn enwedig gan ei fod wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau i ni mewn gwahanol feysydd drama a chynhyrchu.

Rwy’n gallu rhoi rhywfaint o gyngor ac arweiniad actio i rai o’n hactorion pan fyddant yn dod i mewn i wneud clyweliadau hunan-dâp. Mae fy ngwybodaeth o ffilmio a golygu wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth ffilmio’r sioeau ac mae Shelley wedi fy annog i wneud fideos byr ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sy’n helpu i hyrwyddo’r busnes.

Y profiad gorau ges i o brifysgol oedd gwneud cymaint o ffrindiau. Roedden ni’n gwrs agos iawn, gyda’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi aros neu symud yn ôl i Gaerdydd felly rydym yn gweld ein gilydd cymaint ag y gallwn. Mae rhai o fy ffrindiau yn gweithio ym maes cynhyrchu felly dwi'n cael gweithio gyda nhw hefyd.

Syrthiais mewn cariad â Chaerdydd y tro cyntaf i mi ymweld. Mae’n ddinas mor wych, mae popeth mor agos ac mae mwy a mwy o gyfleoedd ar gael i fyfyrwyr drama a’r cyfryngau.”