Mae Inga, sydd wedi graddio mewn drama, bellach yn gweithio i Frantic Assembly

Mae Inga Hirst, graddedig, a astudiodd BA (Anrh) Theatr a Drama yn esbonio sut y dechreuodd ei gyrfa ar ôl graddio.

“Penderfynais astudio ym Mhrifysgol De Cymru oherwydd y cysylltiad â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Roedd yn fy ngalluogi i gael y modelau actio mewn ysgol conservatoire ochr yn ochr â’r addysgu academaidd yn y brifysgol. Roeddwn hefyd jest yn awyddus i symud i Gymru – roedd Caerdydd fel dinas yn apelio’n fawr ataf. 

Roedd y radd yn amrywiol ac roedd y dewis o fodiwlau yn golygu y gallech chi ddylunio'r cwrs o amgylch eich diddordebau. Yn y flwyddyn gyntaf astudiais fodiwlau mewn sinema a radio, sylweddolais nad oedd hynny i mi mor gaeth i fodiwlau theatr yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Gweithiodd cynllun y cwrs yn fawr i mi, cefais gyfle i drio llawer o bethau newydd gan gynnwys cyfarwyddo.

Fel rhan o’r cwrs fy hoff brosiect oedd cyfarwyddo’r drydedd flwyddyn ymarferol. Fe wnes i gyd-gyfarwyddo drama Heiner Muller Slaughter gyda Laura Fisher. Roeddem yn gweithio yn erbyn cefndir rhyfel Irac ac roedd y dirwedd wleidyddol hon yn llywio ein gwaith yn fawr. Roedd sesiynau ymarferol y drydedd flwyddyn yn ffordd wych o gymryd rhan yn yr adran a phob blwyddyn roeddwn i’n perfformio mewn sioe, roedd yn ffordd wych o ddysgu gan y myfyrwyr eraill.

Roedd y cyfle i gael clyweliad ac actio yn Lears Daughters yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn y drydedd flwyddyn hefyd yn uchafbwynt. Gweithio mewn amgylchedd proffesiynol, roedd ymarfer bob dydd am dair wythnos ac yna llwyfannu'r sioe gyda chefnogaeth dechnegol y coleg yn anhygoel. Yn yr ail flwyddyn bûm yn perfformio yng nghynhyrchiad y brifysgol o The Dybbuk yn yr Edinburgh Fringe, a oedd yn brofiad anhygoel. Hwn oedd fy nhro cyntaf yn yr ŵyl ac roeddwn i wrth fy modd gyda’r cyffro a chael fy amgylchynu gan theatr bob cornel a phob awr.

Rwyf wedi cael gyrfa gyffrous nawr. Roeddwn yn rheolwr addysg yn artsdepot, lleoliad aml-gelfyddyd yn Llundain am bedair blynedd. Yna penderfynais fynd am swydd gyda'r Frantic Assembly. Theatr oedd fy angerdd erioed, yn enwedig theatr gyfoes a dyfeisiedig felly dyma'r swydd berffaith.

Roedd yn gyfle gwych i weithio i gwmni theatr cynhyrchu blaenllaw, gan gael gweld a chefnogi’r broses wneud. Roedd Artsdepot yn dŷ derbyn felly roedd bod yn agosach at wneud y gwaith yn atyniad mawr. Mae gan lawer o gwmnïau theatr a lleoliadau fraich addysg i'w gwaith ond ychydig iawn sy'n rhoi cymaint o bwysigrwydd â Frantic sy'n gwneud fy swydd yn werthfawr iawn o fewn y cwmni.

Ers gweithio yma rwyf bellach yn cynhyrchu ac yn rheoli holl waith Frantic Assembly gyda phobl ifanc, artistiaid newydd a hyfforddi athrawon a gweithwyr proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu Ignition, rhaglen hyfforddi ledled y DU ar gyfer dynion ifanc 16-20 oed. Rwy’n rheoli amrywiaeth o bartneriaethau fel rhan o’r rhaglen hon, gan gynnwys Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, i helpu i gyrraedd talent gwrywaidd newydd a heb ei darganfod. Rwy’n castio’r cwmni gyda’n Cyfarwyddwr Cyswllt ac yn cynhyrchu i’r sioe yn Llundain.”