Bywyd ar ôl graddio: Mae Georgia bellach yn gweithio fel ffotograffydd

"Rwy'n olygydd lluniau i Getty Images ac wedi bod yn gwneud hynny ers tua 3 blynedd bellach. Yn ogystal â bod yn olygydd lluniau, rwyf hefyd yn hoffi gwneud ffotograffiaeth cerddoriaeth a saethu ar gyfer asiantaethau gwahanol.

Yn bwysicaf oll, rwyf wedi dod o hyd i'r hyder i fynd at bobl a chwmnïau gwahanol. Cyn i mi ddod i Brifysgol De Cymru, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau astudio ffotograffiaeth ond doeddwn i ddim yn siŵr i ba gyfeiriad roeddwn i eisiau mynd.

Roeddwn yn gwybod y byddai gwneud y cwrs hwn yn fy helpu i ehangu fy sgiliau a datblygu eich sgiliau ymhellach. Rwyf wrth fy modd â Chaerdydd - symud i Gymru i astudio oedd penderfyniad gorau fy mywyd."