Mae delwedd Jessica yn cael ei defnyddio ar nofel newydd Paula Hawkins, awdur Girl on the Train

Llun Jessica Robyn, Graddedig Ffotograffiaeth, yw’r llun ar y clawr ar nofel newydd yr awdur ‘Girl on the Train’, Paula Hawkins, Into the Water, flwyddyn yn unig ar ôl graddio.

“Mae’n deimlad swreal iawn i weld fy nelwedd ar y clawr – unwaith mae’r llyfr ar werth a dwi’n ei weld yn y siopau, dwi’n meddwl bydd o wedyn yn dechrau teimlo’n real iawn!

Roeddwn wedi cofrestru ar gyfer Millennium Images yn Sioe Graddedigion PDC yn Llundain. Roedd y sioe yn brofiad anhygoel ac mor fuddiol - siaradais â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a hyd yn oed cael cerdyn busnes oddi ar y boi sy'n berchen ar Park Royal Studios yn Llundain lle mae ffotograffwyr enfawr yn tynnu lluniau. Pan dderbyniais yr alwad yn dweud bod Mileniwm eisiau fy arwyddo, roeddwn i mor gyffrous nes i mi grio - dwi'n meddwl fy mod i'n gwybod bryd hynny mai dyma fy hedyn ar gyfer llwyddiant yn cael ei blannu.

Ar ôl graddio, cefais fy newis hefyd ar gyfer rhaglen dalent Nick Knight a redir gan Mastered. Gweithiais ar brosiectau i Adidas yn ogystal â chylchgronau gan gynnwys Wonderland a 10 Magazine. Roedd yn her fawr gyda dyddiad cau bob wythnos ond roedd yr adborth gan Nick Knight ei hun a phobl greadigol eraill y Diwydiant yn amhrisiadwy.

Ar hyn o bryd rwy’n parhau i dynnu lluniau yn Ne Cymru ac wedi dechrau fy musnes fy hun o’r enw South Studio & Craft, ond rwy’n gyffrous i weld beth fydd yn digwydd yn dilyn llwyddiant clawr y llyfr.”