Fy flwyddyn gyntaf yn gweithio ar brosiectau byw

Luciana Uzeanu, cyber security student

Mae Luciana Uzeanu yn symud i mewn i’w hail flwyddyn ar BSc (Anrh) Seiberddiogelwch Cymhwysol, dyma beth mae’n ei ddweud am ei blwyddyn gyntaf yn rhan o’r ACDS.

"Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, bûm yn gweithio ar brosiect fforensig digidol gyda J French Consultants yn seiliedig ar dynnu data o ddyfais IoT. Yn bendant, hwn oedd fy hoff brosiect hyd yn hyn. Gofynnwyd i ni gynhyrchu achos busnes yn manylu ar pam y gwnaethom ddewis y ddyfais IoT i ymchwilio, yr hyn yr ydym yn meddwl y byddwn yn dod o hyd ar y ddyfais honno a sut y bydd yn ddefnyddiol mewn ymchwiliadau fforensig Datblygodd y prosiect fy sgiliau ymchwilio seiber, ynghyd â fy nealltwriaeth o gyfraith seiber a sut i'w gymhwyso i ymchwiliadau.

Un arall o'r prosiectau byw y bûm yn gweithio arno oedd Wolfberry - cwmni ymgynghori seiberddiogelwch blaenllaw. Roedd y prosiect yn cwmpasu dau o fodiwlau fy mlwyddyn gyntaf - offer ac arferion seiber, a hanfodion sgiliau proffesiynol mewn seiberddiogelwch a llywodraethu.

Mae gweithio ar brosiectau byw, yn enwedig yn fy un cyntaf wedi bod yn wych. Rydw i wir wedi cael fy nhaflu i mewn ac wedi gallu profi fy sgiliau a darparu fy syniadau i atebion. Rwyf wedi casglu profiad mewn ystod eang o becynnau meddalwedd ac offer cudd-wybodaeth ffynhonnell agored yn ogystal â gweithio ar fy sgiliau trosglwyddadwy megis gwaith tîm, rheoli amser ac ati. Trwy'r Brifysgol, mae gennym fynediad i ystod eang iawn o ISO (safonau ) neu ddogfennaeth lywodraethol arall sydd wedi helpu trwy'r holl brosiectau y bûm yn rhan ohonynt.

Mae cael y profiad bywyd go iawn hwn wedi fy mharatoi ar gyfer pan fyddaf yn graddio. Nid yw cael cyswllt uniongyrchol â sefydliadau yn rhan o lawer o gyrsiau prifysgol, ond rwyf mor falch fy mod wedi cael y cyfle.