Rhoddodd lleoliad brofiad hanfodol i mi fel datblygwr iau

Sean_Vowles Software Engineering / Computing student

Cwblhaodd Sean Vowles, myfyriwr Cyfrifiadureg o Ben-y-bont ar Ogwr leoliad taledig am bymtheg mis yn E-Infinity fel datblygwr gwe. 
 
“Fel peiriannydd meddalwedd, mae yna lawer o lwybrau y gallwch chi eu cymryd. Mae gen i fy llygad ar yrfa mewn datblygu gwe, felly dewisais y lleoliad i wella fy sgiliau a gwybodaeth datblygu gwe. Roeddwn i'n gwybod y byddai hyn yn fy helpu, yn fy mlwyddyn olaf ac wrth chwilio am swydd ar ôl graddio. 
 
Fy nhasgau yn ystod lleoliad oedd adeiladu gwefannau, cymwysiadau gwe, cysylltu â chleientiaid, rheoli prosiectau a mynychu cyfarfodydd proffesiynol. Yn gyfan gwbl, bûm yn gweithio ar fwy na 40 o brosiectau masnachol a mwynheais roi’r sgiliau yr wyf wedi’u dysgu yn y Brifysgol ar waith. 
 
Datblygodd y lleoliad fy sgiliau rheoli amser a sgiliau ymarferol, ond yn bwysicach fyth, rhoddodd gipolwg i mi ar yr yrfa rwyf am ei dilyn ar ôl graddio. 
 
Gan ei bod yn rôl sy'n cael ei gyrru gan feddalwedd, roeddwn bob amser yn meddwl, bob amser yn cael fy herio – gwibiodd y dyddiau heibio! Ar y diwedd, roedd gen i brosiect cymhwysiad gwe mawr a oedd yn cwmpasu'r holl sgiliau roeddwn i wedi'u dysgu ar brosiectau amrywiol. Roedd yn her ond yn gyflawniad gwirioneddol. 
 
Byddwn yn argymell blwyddyn lleoliad i bob myfyriwr. Nid yn unig aeth y gwaith law yn llaw ag un o fodiwlau fy mlwyddyn olaf – sydd eisoes wedi bod o gymorth mawr – ond mae gen i 15 mis bellach fel datblygwr iau o dan fy ngwregys. Ar ben hynny, cyn belled â bod digon o brosiectau, mae yna gynnig agored i mi ddychwelyd i weithio yn E-Infinity.”