Mae lleoliad wedi arwain at swydd amser llawn pan fyddaf yn graddio

Anthony Meredith_ BSc_Computer Security student

Aeth Anthony Meredith i Ysgol Uwchradd Glyn Derw yng Nghaerdydd cyn dod i Brifysgol De Cymru i astudio Diogelwch Cyfrifiaduron. Yn ddiweddar, gorffennodd Anthony leoliad cyflogedig am flwyddyn fel Peiriannydd Cymwysiadau yn DevOpsGuys Ltd yng Nghaerdydd. 
 
"Wrth ddewis cwrs gradd - a gyrfa yn y pen draw - edrychais am rywbeth a fyddai'n addas ar gyfer y dyfodol. Roeddwn i'n gallu gweld gwybodaeth yn cael ei storio fwyfwy ar-lein, a mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau ar-lein felly roeddwn i'n gwybod y byddai diogelwch cyfrifiaduron yn ddiwydiant a fyddai'n tyfu." 
 
“Ar ôl gorffen fy ail flwyddyn, penderfynais wneud lleoliad gwaith gan fy mod yn teimlo y byddai blwyddyn allan mewn diwydiant yn brofiad amhrisiadwy, yn ogystal â rhoi’r cyfle i mi ddangos fy sgiliau i’r cwmni cynnal. 
 
"Cefais amser gwych yn DevOpGuys. Roedd y diwylliant a'r gweithwyr yn ei wneud yn lle anhygoel i weithio ac fe wnes i lawer o ffrindiau yno. 
 
"Fy nghyflawniad mwyaf oedd gweithredu ISO 27001 (pensaernïaeth diogelwch) ar gyfer y cwmni. Mynychais gynadleddau yn Llundain hefyd a chefais fy nghyflwyno i offer fel Ansible, Terraform a'r stac ELK. 
 
“Mae’r lleoliad wedi helpu fy ngyrfa mewn cymaint o ffyrdd. 
 
“Yn gyntaf oll, rydw i wedi cael cynnig swydd amser llawn yn y cwmni ar ôl i mi raddio. 
 
"Ond fe wnaeth hefyd fy nghyflwyno i rwydwaith enfawr o bobl, dysgu llawer i mi am safonau ISO 27001 a sut i weithio'n effeithlon fel rhan o dîm."