Sut i ddiweddaru eich cais Cyllid Myfyrwyr os ydych wedi newid cwrs trwy'r system Glirio

Louise Miles - Student Money

Os ydych wedi gwneud cais am arian ond wedi newid cwrs/prifysgol, bydd angen i chi ddiweddaru eich manylion gyda Chyllid Myfyrwyr.

Sut ydw i'n diweddaru fy nghais ariannu?

Bydd angen i chi wneud hyn cyn gynted â phosibl drwy:

• Mewngofnodi i'ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr

• Cyflwyno'r ffurflen trosglwyddo Newid Amgylchiadau perthnasol

Beth os ydw i'n cael problemau yn diweddaru fy nghais ariannol?

Os cewch anawsterau diweddaru eich cais am arian, gallwch gael gafael ar gymorth gan ein tîm Cofnodion Myfyrwyr. Gallwch gysylltu â nhw drwy system ar-lein y Parth Cynghori ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs.

Bydd angen i chi gynnwys manylion eich Rhif Cymorth i Fyfyrwyr (SSN) os ydych chi'n ei adnabod.