Gwnewch beth sy'n eich gwneud chi'n hapus.

Lucy Newton

Mae'n anodd credu mai 10 mlynedd yn ôl, roeddwn i'n un o'r oedolion ifanc yn casglu fy nghanlyniadau Lefel A, wedi dychryn yn llwyr am y dyfodol!

 Doeddwn i byth yn 'academaidd'. Pan ddywedais wrth bobl y byddwn yn astudio Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru, roedd yn aml yn cael ei gwrdd â gwep. Fe'i dilynwyd gan, "wel, beth yn union fyddwch chi'n ei wneud â hynny?"

 Felly, beth wnes i â fy ngradd? Symudais i ddinas newydd sbon, syrthio mewn cariad, erioed wedi symud adref, syrthio i fyd marchnata digidol a phriodi fy nghariad o'r brifysgol.

Moesol y stori? Gwnewch beth sy'n eich gwneud chi'n hapus.

Lucy Newton

Un o raddedigion Hyrwyddo Ffasiwn PDC