Gwyl Immersed!

Immersed! yw ŵyl aml-gyfrwng wedi’i churadu gan fyfyrwyr Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned leol er budd Music Declares Emergency. 


Mae’r prosiect ymdrochol wedi bod yn rhedeg ers pum mlynedd ac mae’n cynnwys cydweithio dwys â rhanddeiliaid lluosog, gan gynnwys disgyblaethau traws-bwnc, dilynwyr cerddoriaeth, lleoliadau masnachol, elusennau, cyrff proffesiynol, asiantau archebu, artistiaid, cymunedau, llunwyr polisi, a thechnegwyr.

Gan weithio gyda'r diwydiant, mae myfyrwyr yn cael y dasg o drefnu pob agwedd ar raglennu cerddoriaeth, perfformio, hyrwyddo, a chynhyrchu gŵyl go iawn mewn tasg sy'n annog sgiliau galwedigaethol ac adeiladu rhwydwaith. Mae ystod eang o rinweddau personol, ymddygiadau a sgiliau trosglwyddadwy sy'n cwmpasu pob un o'r chwe nodwedd raddedig sefydliadol a enwebwyd, sef ymwybyddiaeth fasnachol, cyfathrebu, llythrennedd digidol, rheoli prosiect, arweinyddiaeth, arloesedd a menter yn cael eu meithrin trwy gydol y prosiect.
 

Esblygiad Gwyl Immersed!
Mae Immersed! wedi esblygu o raglen a oedd yn cynnwys bandiau myfyrwyr yn bennaf, i brif benawdau aml-blatinwm a derbynwyr gwobrau Ivor Novello fel Richard Ashcroft, Peter Doherty, Tom Greenham, Bad Sounds a Bang Bang Romeo, gan werthu allan yr Tramshed sef lleoliad cerddoriaeth 1000-capasiti yn ganol y ddinas.

Yn ystod y pandemig, aeth yr ŵyl ar-lein gan ddenu cynulleidfa o dros 10,000. Yna yn 2022, fe wnaeth Immersed! cynnal y prif ddigwyddiad ymylol ar gyfer gŵyl gyntaf BBC 6 Music yng Nghymru, yn cynnwys pum llwyfan a mwy na 60 o artistiaid dros dri diwrnod a murlun dwy stori yn ganol dinas a ddyluniwyd gan fyfyrwyr IIIustration.

Yn 2023 fe wnaethom ddathlu 5 mlynedd o Immersed! gyda'r rapiwr Lady Leshurr sydd wedi ennill gwobrau MOBO yn perfformio, ochr yn ochr â sioe wobrwyo fywiog a rhaglen o'r celfyddydau perfformio, gweithdai a phrofiad yr ŵyl yn cyd-fynd â chenhadaeth Immersed! i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd.

Wedi'r ŵyl gallwch ail-fyw uchafbwyntiau'r ŵyl gyda'n darllediad byw ar-lein Immersed TV sy’n cynnwys uchafbwyntiau o’r prif lwyfan, cyfweliadau ag artistiaid a dangosiad o ‘5 Mlynedd’, rhaglen ddogfen ar cymynrodd Gŵyl Immersed!
  

Music Declares Emergency 

Fel rhan o'i waith partneriaeth gyda Music Declares Emergency, nod Immersed! yw tynnu sylw at effeithiau newid hinsawdd a helpu i hyrwyddo dyfodol gwyrddach a mwy cynaliadwy.


Gwyliwch uchafbwyntiau Gŵyl Immersed! 2022.

Am fwy o wybodaeth ar Immersed! ymweld â'r wefan Immersed!

Darllenwch y stori hon yn Saesneg