Fe wnaeth astudio Dylunio Gemau Cyfrifiadurol helpu fy hyder

“Fyddwn i ddim yn credu mai’r un person ydyw. Rwyf wedi rhyfeddu cymaint yr wyf wedi datblygu.”

Dywedodd y chwaraewr gemau angerddol a’r mewnblyg Luke fod ei amser gyda PDC wedi ei helpu i ddatblygu hyder sydd wedi ei weld yn arwain prosiectau gr┼Áp ac yn goruchwylio gwahanol agweddau ar ddylunio gêm.

Ar ôl cael trafferth gyda swildod a phryder yn yr ysgol, mae Luke wedi mwynhau cydweithio ag amrywiaeth o fyfyrwyr o gyrsiau creadigol eraill - megis cynhyrchu sain ac animeiddio - i gynhyrchu gemau cyfrifiadurol.

Dywedodd Luke, sy’n mwynhau sîn gemau Caerdydd ac arcedau gemau fideo, fod PDC wedi dysgu iddo y gall fod yn fewnblyg wrth fod yn hyderus ac yn allblyg ar yr un pryd.